Εταιρική Υπευθυνότητα

Startup Weekend Volos

Η think.gr ως ένας υπεύθυνος κοινωνικά εταίρος εφαρμόζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

...περισσότερα »
tags:
Αρωγός πολιτιστικών δρώμενων του τόπου η think.gr, στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό:

Οι σύγχρονες εταιρείες δεν κρίνονται μόνο για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις υπηρεσίες τους αλλά και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες που επιδεικνύουν.

...περισσότερα »
tags:
Δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου

Οι άνθρωποι της think.gr ΑΕ αναλογιζόμενοι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα όπως και το Ορφανοτροφείο Βόλου, αποφάσισαν να παρέχουν δωρεάν το πλήρες πακέτο υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

...περισσότερα »
tags: