πληροφορίες

CRM & ERPγια Συλλόγους

thinkgr

Ένα λογισμικό – όλες οι λειτουργίες του Συλλόγου σας:

Υπέροχη Ιστοσελίδα για την πληροφόρηση του κοινού και την εξωστρέφεια του Συλλόγου σας
Περιοχή μελών: Δημιουργία δημόσιου επαγγελματικού προφίλ. Εξατομικευμένη πληροφόρηση. Ενημέρωση οικονομικών υποχρεώσεων. Ασφαλής εξόφληση συνδρομής με πιστωτική / χρεωστική κάρτα. Αίτηση εγγραφής νέου μέλους. Διαχείριση ατομικών εγγράφων
Εύκολη διαχείριση περιεχομένου Ιστοσελίδας, συνδυασμένη με λειτουργίες CRM & ERP για τις εσωτερικές ανάγκες του φορέα σας.

Ειδοποιήσεις push: Ένας σύγχρονος και προηγμένος τρόπος για την ενημέρωση των μελών σας με το mobile app think.gr Notifier:

 • 1: Άμεση επικοινωνία

  Απευθείας έγκαιρη παράδοση ειδήσεων και ενημερώσεων στις κινητές συσκευές

 • 2: Εξατομίκευση

  Εξατομικευμένες ειδοποιήσεις με κριτήρια επιλογής παραληπτών

 • 3: Διαδραστικές λειτουργίες

  Εύκολη επικοινωνία του μέλους με υπηρεσίες του Συλλόγου

 • 4: Analytics και Insights

 • 5: Ενοποίηση Συστημάτων Συλλόγου

  Βάση Δεδομένων Μελών, Ιστοσελίδα Συλλόγου, Γραμματεία σ' ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επικοινωνίας

 • 6: Ασφάλεια και απόρρητο

  Προτεραιότητα στην ασφάλεια και το απόρρητο για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών εξασφαλίζοντας έλεγχο ταυτότητας, κρυπτογράφηση δεδομένων και έλεγχοι αδειών

Οι λειτουργίες CRM καλύπτουν όλες τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συλλόγου και των μελών του σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την πρώτη επαφή μέχρι την αποσύνδεση τους.

Επιτρέποντας στους Συλλόγους να διαχειρίζονται τις πληροφορίες των μελών τους, όπως επαφές, συνδρομές, δραστηριότητες, επικοινωνία και άλλα. Η διαχείριση πραγματοποιείται με μεγάλη ευκολία, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια μέσα από ένα custom περιβάλλον λειτουργίας.

Το Λογισμικό της think.gr AE για Συλλόγους παρέχει επίσης εύχρηστα εργαλεία ERP για τη διαχείριση και τον συντονισμό λειτουργιών και διαδικασιών για την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση των συνδρομών, του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.

Με το ολοκληρωμένο Λογισμικό Συλλόγων οι διαχειριστές της Εφαρμογής και η διοίκηση του Συλλόγου μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα και να λαμβάνουν αποφάσεις (βασιζόμενοι σε αξιόπιστη πληροφόρηση), να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες τους και να αυξάνουν την αποδοτικότητά τους μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

Επιγραμματικά περιλαμβάνει:

Εικαστικός σχεδιασμός / Ανάπτυξη εφαρμογής web
Network of Websites *.domain.gr (κατάλληλο για ομοσπονδίες - ενώσεις)
Ασφαλής περιοχή μέλους
Δημόσια Διεπαφή προβολής μέλους – ιστοσελίδα επαγγελματία
Λίστες μελών (εύρεση με Google map ή αναζήτηση με κριτήρια)
Διαχείριση μελών - συνδρομών
Υποστήριξη πολλαπλών Διεπαφών πληρωμής Συνδρομών / ένωση
Διαχείριση συνδρομών / συνδρομητών
Διαχείριση και ανάπτυξη Διαδικτυακής κοινότητας
Περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου
Ενσωματωμένο SMTP / Server Push Messaging System