Εταιρική Υπευθυνότητα

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της think.gr ΑΕ
04/10/2021

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της think.gr ΑΕ

Περισσότερα
Επισκέψεις μαθητών στα γραφεία της Think.gr ΑΕ
07/05/2018

Επισκέψεις μαθητών στα γραφεία της Think.gr ΑΕ

Περισσότερα
Δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου
05/06/2016

Δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας για την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ορφανοτροφείου Βόλου

Περισσότερα
Αρωγός πολιτιστικών δρώμενων του τόπου η think.gr, στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό:
01/05/2016

Αρωγός πολιτιστικών δρώμενων του τόπου η think.gr, στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό:

Περισσότερα