Λύσεις Πληροφορικής

Λύσεις Πληροφορικής

Extranet applications

Standalone (custom) software

Ανάπτυξη εξειδικευμένων WEB εφαρμογών - services

Μελέτη, εγκατάσταση και υποστήριξη Δικτύων Η/Υ - Πώληση εξοπλισμού Πληροφορικής

Ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών Πληροφορικής

IT consulting

Ασφάλεια Δικτύων/Η/Υ

 

Επικοινωνήστε για case studies.

Image gallery