Τεχνολογική Υποδομή

Τεχνολογική υποδομή

Η think.gr διαθέτει τη δική της υλικοτεχνική υποδομή για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες  προς τον Πελάτη της. Αποτελεί μια καθετοποιημένη επιχειρησιακή μονάδα που ειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων ανάπτυξης και υποστήριξης Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

Η think.gr διαθέτει για τη διασύνδεσή της με το διεθνές Internet αλλά και με τον κορμό  AIX του Ελληνικού Internet, ασύρματο μισθωμένο ψηφιακό  κύκλωμα (point to point) σταθερής και ευρείας χωρητικότητας, που η συνολική χρήση του δεν ξεπερνά το 50% του εύρους του, παρέχοντας έτσι αξιόπιστες υπηρεσίες Data Center και ταχύτητα στη μετάδοση δεδομένων με διαθεσιμότητα 99.9% σε ετήσια βάση.

Το Data Center της think.gr είναι, επίσης, εξοπλισμένο με επτά υπερσύγχρονους διακομιστές που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη  διαθεσιμότητα της παρουσίας του Πελάτη της στο Internet. Με τις υπηρεσίες της η think.gr προσφέρει εξατομικευμένη, 24ωρη,  ποιοτική τεχνική υποστήριξη από απολύτως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Image gallery