���������������� ������������������������

Αρωγός πολιτιστικών δρώμενων του τόπου η think.gr, στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό:

Οι σύγχρονες εταιρείες δεν κρίνονται μόνο για τα οικονομικά αποτελέσματα και τις υπηρεσίες τους αλλά και για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες που επιδεικνύουν.

Η think.gr συνέβαλε στην δημιουργία της ολοκληρωμένης παρουσίας του έργου του γνωστού και σπουδαίου ελληνοκαναδού ζωγράφου Paul Soulikias στο Διαδίκτυο http://www.paulsoulikias.com Σκοπός της δράσης, η προβολή του μεγάλου έργου του ζωγράφου στην παγκόσμια κοινότητα. Το έργο του προβάλλεται μέσα από φωτογραφίες, video και κείμενα σε τρεις γλώσσες γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά.

Image gallery