Blog

GeoΦilos by think.gr

update | enable | select | to be discovered!

H εφαρμογή GeoΦilos έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας όσον αφορά τον τρόπο που επικοινωνεί ο χρήστης με το περιβάλλον

Το βασικό συστατικό της αμφίδρομης αυτής σχέσης είναι η θέση του χρήστη σε σχέση με το περιβάλλον και η τοποθεσία του περιβάλλοντος σε σχέση με το χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες www.geofilos.gr

Image gallery